O nama

KreativnOSt je projekt čija je svrha motiviranje mladih za rad u turizmu te postizanje visoke razine svijesti učenika o važnosti aktivnog uključivanja u život zajednice, osobito u segmente života koji su u svezi s različitim vrstama turizma (kulturnog, ekološkog, seoskog, zdravstvenog, gastronomskog itd.). Učenici sudjelovanjem u projektnim aktivnostima procjenjuju kulturni i turistički identitet grada u kojem se školuju te će, kao budući turistički djelatnici, primjenjivati aktivno na život zajednice ono što je u školi naučeno.

Projekt je odgovor na Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM Ministrarstva turizma i sporta  u školskoj godini 2019./2020. I realiziran je suradnji sa školom-partnerom, Elektrotehničkom I prometnom školom Osijek.

Svi su sadržaji na mrežnoj stranici autorstvo učenika i  rezultat  su sudjelovanja u projektnim aktivnostima koje uključuju:

  • procjenu kulturnih trendova u Osijeku
  • istraživanje turističkog potencijala Osijeka i okolice (zdravstveni turizam, kulturni turizam, gastro i eno, poslovni turizam, cikloturizam, ruralni turizam, pustolovni i sportski turizam)
  • istraživanje kulturnih manifestacija te kulturno – umjetničkog amaterizma u Osijeku i okolici
  • pisanje literarnih tekstova o Osijeku i okolici
  • pripremanje i izvedba intervjua s poznatim Osječanima i Slavoncima te posjetiteljima
  • oblikovanje videouradaka o Osijeku i okolici te posjetiteljima
  • oblikovanje promotivnih materijala o Osijeku i okolici te posjetiteljima.
  • osmišljavanje videoigre u kojoj se rješavaju različiti zadatci kojima se upoznaje grad.

U svim se aktivnostima učenike potiče na poduzetničko promišljanje.

Učenici kritički sagledavaju mogućnosti razvoja karijere i profesionalnog usmjeravanja poticanjem aktivne uključenosti u kulturni i turistički život zajednice.

Učenici u izvedbi aktivnosti odlučuju o odabiru odgovarajuće digitalne tehnologije.U komunikaciji i suradnji u stvarnom i digitalnom okružju promiču toleranciju, različitosti, međukulturno razumijevanje i demokratsko sudjelovanje. Poštuju različitosti među ljudima i kulturama. Zauzimaju pozitivan stav prema međukulturnome razumijevanju i demokratskome sudjelovanju u komunikacijskim i suradničkim aktivnostima u stvarnom  i digitalnome okružju.

Učenici samostalno traže nove informacije iz različitih izvora i transformiraju ih u novo znanje.

CILJEVI su projekta kreativnOSt:

– poticati kreativno djelovanje i poduzetničko razmišljanje kod učenika

– osuvremeniti sustav turističkoga obrazovanja u školi i obrazovanja izvan škole aktivnostima koje su usmjerene  na osječku, odnosno zavičajnu mikrosredinu

-uključiti učenike u praćenje i vrednovanje  različitih slavonskih i baranjskih  turističkih i kulturnih manifestacija od 2020. g. do 2025.

– usavršavati komunikacijske vještine učenika uz uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija

– razvijati  konstruktivan pristup i pozitivan odnos učenika prema svim aktivnostima turističkoga i kulturnoga života Osijeka (i šire).

– u obrazovnom procesu ostvariti međusektorsko gospodarsko povezivanje.

U projekt će biti uključene generacije učenika Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko – turističke škole Osijek do 2025. godine i svi sadržaji na mrežnoj stranici rezultat su isključivo njihova rada.